Facebook探索Feed eksperiment u Srbiji

脸谱网在我的网站上发布了我的照片。

Ključnirazlozi mogu biti paterniponašanja,odnosno promene paternaponašanjakorisnika(recimo prelazak na mobile platforme)。 Ponekad uzrok izmena jejačanjekonkurencije,kako je Snapchat postao globalno Popularan,Facebook je integrisaoključnumogućnostSnapchata u svoje proizvode(有故事的人),time verovatno i zaustavio daljirađSnapchata prodor。 Takođekonstantno rade i na unaprepreenenkorisničkogiskustva — kako bi korisnik dobio svemogućebez odlaska sa FB。

Istorija promena

Ako se setimo,nekoliko godina前,prosečanbroj prijatelja koju su korisnici imali je bio relativno mali,newsfeed je prikazivaohronološkisve objave svihvašihprijatelja ai stranica brendova。 流行音乐流行音乐—流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐流行音乐

2009年。新闻速递新闻,生物学评论和流行。
2013年。新闻提要uzima u obzir 50 poslednjih interakcija korisnika
2014. Kontrola clickbait naslova — Facebook sada meri vreme koje korisnikprove na stranici na koju jeotišaoi toučestvujekao faktor kvalitetasadržaja
2015年。在EdgeRank算法上,您可以从中获得优先权(broj komentara,lajkova,šerova…),也可以在1000年以下的时间里获得参数
2016年 。i Instagram(Facebookova kompanija)i Twitter uvode svoju verzijune-hronološkogfeeda。

Promene(ovo je samo mali broj-ov de ih imateviše)su imale za cilj da korisnicimaprikažuvišesadržajakojićebašnjima biti interesantan —不可或缺。

达纳斯

Broj konekcija + Broj stranica / Brendova koje pratimo X svimogućitipovisadržajakoje korisici i brendovi objavljuju-od slika,videa,šarenihstatusa,komentara,tagova,check-in-a na lokacie je ne …新闻报道Tek邮政。 Logičnoje da je potrebnopronaćibudućerešenjekoje cee opet korisnicimaomogućitirelevatnijisadržaj—探索Feed je upravo jedan takavnačin。

Facebook Expore Feed(Raketica)

Facebook玻利维亚,Kambodža,Gvatemala,Srbija,SlovačkaiŠriLanka的新手认证。

ZaštoFacebook testira u Srbiji?

Veliki globalniizdavači,捷克共和国经济发展组织和经济发展组织。 Receviizdavačimobilnih aplikacija koriste kanadskotržišteza testiranje,pre svega zbogsličnostisa UStržištem,veličine— dovoljno je veliko da imaju dovoljan broj korisnika za natiee eeezéezíloje,dovoljno 我的反馈是我的反馈,我的反馈是我的反馈。 我仔细研究了美国市场,从Posto到Čestoznačida mnogo mobilnih aplikacija na kanadskom storu imaprevišeBugova i Problema。

脸谱网(Facebook)脸谱网(Facebook)或脸谱网( Facebook上的图片) izbor za testiranje(46 miliona Internet korisnika)— Internet的浏览器。 Iberticija u digitalnooglašavanjeu po IAB Adex za 2016 je negde oko 2 mil euraštočinitek oko 0.2%investicije onlineeglašavanjena nivou Evrope。

Samim tim Srbija je u stvari Idealni测试poligon za Facebook,Imize izuzetno aktivne korisnike,Imate男性priodde od togtržišta—马里rizik。

Kako je新闻快报负责人Facebooku, Adam Mosseri izjavio, vezano za测试koji的原因:

我们一直在听取社区意见,以了解我们可以如何改进新闻源。 人们告诉我们,他们想要一种更轻松的方式来查看来自朋友和家人的帖子。 我们正在测试有一个专用的空间供人们与朋友和家人保持联系,另一个是名为“探索”的空间,其中包含页面中的帖子。

该测试的目的是了解人们是否喜欢为个人和公共内容设置单独的场所。 当前没有计划将其推广到这些测试国家/地区之外,或在Facebook上收费以支付其在新闻Feed或Explore中所有发行的费用。 不幸的是,有些人错误地做出了这种解释-但这不是我们的意图。

da,radimo testiranje,daželimoda unapredimokorisničkidoživljajna facebook-u,trenutno nemamo planove da ovaj test pustimo globalno。 Cilj testa je da vidimo da li korisnicivišeželeda imaju prijatelje i njhove objave na jednom mestu —从药房到药店,从药店到药店。 我也可以说是potpunom ubijanju Organske distribucijesadržajakroz stranice。

Kako se到odražavananašetržište

Promene su osetili bezmalo svi digitalniizdavačiu srbiji,objave na njihovim facebook stranicama ne dolaze ni do 1%ljudi do kojih su stizale ranije。 我要讲解medija — tako da su sa razlogomnezadovoljni。

根据新闻稿的动态进行编辑— Upworthy,ViralNova,Elite Daily i Distractify su samo neki od njih(2014)。 Facebook-u上的Onoštonesmemo da zaboravimo da su ovi mediji upravo。

脸书(Facebook)Je Ozbiljan Generator Posette,Neki od Online medija(从2到3到Top10najčitanijihu Srbiji)mogu samo da se zahvale Facebook-uštoim jeomogućiovrtoglavo brzi uspeh。

Ne stavljaj sva jaja u istu korpu

我要先做一个广告,然后再做一个营销。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Iako vam je Facebook上的图片和视频,请查看最新的照片。zh.prevšeuradio za izgradnju brenda i prepoznatljivost。 Ovo se jako dobro vidi naPriméuUpWorthy isličnimapoštoihveći zaboravili,dok je BuzzFeed塞满了通行的美国通行证。 我要发表新闻,我要发表BuzzFeed我要提供情报。

专家顾问(Eksperiment zvani)ExploreFeed服务提供者– za sada。

Moždaje ovakav eksperimentodličan,kao budilnik,posebno za digitalneizdavače, koji moraju da postanu svesni da je Facebook privatna kompanija koja posluje,ne u interesu izdavarisaveću interesu svojih ko。 我是伊维斯大帝,我是尼古斯塔·乌拉德·普瓦多姆·托加。

达克勒(Nekle sva jaja u istu korpu) ,乌拉兹维斯特(lažitevišeugrađenjesopstvenih kanala)(私人媒体za razliku odtuđjih)(收入媒体-gde vlasnik platfomedonosiodujéskudúkoeudlusite)纳塔尔·卡纳莱·卡纳莱发行公司的股份单。

广播电台将在塔拉桑杰(Balagradu)电台演出。