Znacie Outride.rs,poznajcie Outriders

Wciąguostatniego rokusłyszeliściewiele nazw, którezawierająsłowoOutriders 。 —峰会,聚会,简介,数据访问网络。 Pewniebędzieich jeszczewięcej,jednak nim到nastąpi— chcemy Wam jewytłumaczyć,一名właściwiecośprzedstawić。

Rok temuzakończyliśmykampaniępublicfundingowąna“ projekt Outriders”。 Nigdy dokońcategosłowanielubiłem,bo projektysąmałeiduże,alemająswójkoniec。 Albo przynajmniejmiećpowinny。 我的侄女ceeby Outriderssięskończyło。 DlategoCały2018河 pracy nad tym,《 byby taksięniestało》。

我们的工作人员将为“Patrzącna 2018”致以诚挚的谢意。 妮妮·斯库皮亚克(Sisk Tylko na tym)的作品《至”,“超赞的本迪·库迪妮我(Będziecudnie i super),瓦斯帕尼亚莱(byłowspaniale)”。 Owszem,przebieram nogami namyślo o 2019 r。,ale droga do niegobyłażmudna。

Przede wszystkim trzebawyjśćod analizy sytuacji,wktórejserwis outride.rs operuje iprzyjąćna potrzeby planowania 10 najbardziej pesymistyczny wariant:

 • 坎帕尼(Kampanie)众筹网站/媒体— — tyty“ n​​ie fizyczne” — dopierosięrozkręcają。
 • 从4到6百万波兰兹罗提起步(与przypadku„ konkurencyjnych“mediówpodobnych do Outriders z Niemiec czy Holandii混战)开玩笑。
 • Ponad 90%wszystkichśrodkówgrantowych na media wydawanych jest w USA,
 • 欧洲人占5–7%,而欧洲人扎比迪涅(Jacky Europy Zachodniej)则占5%。
 • W Polsce nie ma kultury,Wktórejosoby publiczne /majętnepubliczniewspierająmedia w ramach swojejdziałalnościfilantropijnej(niepiszęo jednostkach,ale o skali)。

请不要做tegodochodząnaszezałożeniadodatkowo„utrudniające“的广告:

 • 多采洛(Docelowe)Oparcie serwisu o normalnewpłatyCzytelników。
 • Rezygnacja z kampanii negatywnych。
 • Rezygnacja z reklam。
 • 阿比奇贾(Ambicja),《全球合作伙伴》(Eby Globalglobal partnerzy wybierali nas zewzględunajakośći nowatorskiepodejściea nie),“波兹(Posceźle)”。
 • Spółka非营利性组织(raczej wykluczawejściepolskiego VC,由ózbybyłobyteżryzykowne zewzględuna nieznany im nasz model biznesowy发行)。
 • Nieopowiedzeniesiępoktórejśze stron“ wojny polsko-polskiej”。

乌夫(Uff),布尔兹米(Brzmi„nieźle“),涅普拉达(nieprawdaż)? Możnasięzałamać。

皮妮·摩娜(Pewniemożna)。 Jednak nigdy nieprzyświecałnam niezdrowy optymizm przy tworzeniuOutridersów。 Jeszcze授予了初学者spzydziliśmytrzymiesiące,analizującdobrzepowyższewarunki,rozmawiającz wieloma Organizacjamifinansującymimedia,jak i mediami,któreodniosłysukces(osiągnbrě)

Dlaczegopiszęo stworzeniu Organizacji? GdyżnajwięcejOrganizacji dziennikarskich“ upada”,gdy skupiasiętylko na tworzeniutreści。 我开玩笑说说谢维阿托瓦(specyfika polska)。 作者:stworzyćbyt,wktórympracujewięcejniżtrzy osoby potrzebnesązupełnieinne kompetencje —strategyzne,fundraisingowe,marketingowe,komunikacyjne,finansowe,księgowe,HR-owe onezo bard等,等等。

Szacujemy,Uzyskaniepełnejpłynnościfinansowej w oparciu o Waszewpłaty和dla nas praca na kolejne 24miesiące(做36)。 纳十czas mamy zaplanowanedziałania,któretrwająod listopada 2018 r。,np。 简短的rozwijany jest odkońcastyczniaubiegłegoroku。 俄克拉荷马州10至12岁的工作人员,扎罗维诺·德津尼克尔斯基,贾克·科沃梅代亚内,克拉科夫·特雷拉兹·瓦乔兹佐·卡斯洛尼亚。 Częśćzostałozamkniętych(10%)。 DziękiNIM TEZudałoSIEosiągnąćbardzoważny卡曼milowy – 含ciągunajbliższych18miesięcy卡拉pozyskiwanąOD值kwotębędziemyprzekazywaćtylko呐tworzenietreści呐outride.rs,AZ innychźródełmożemyfinansowaćdziałalnośćorganizacyjną。 做szczegółowejkomunikacji tego procesubędziemywykorzystywaćplatformę连接,然后którejpierwsze elementyrusząwraz zkampanią“Łączymy”。 Dziękujemyjużteraz wszystkim,którzysiędo niejzgłosili。

Dziękitemumożemymaksymalizowaćefekt dla was to to,co dla wasnajważniejsze,niekonsumowaćnaważne,ale jednak niewidocznegołymokiem rzeczy。