Branschens giganter samarbetar i kampen mot假新闻

Falska nyheterärförödandeförallmännadebatten och demokratindåoriktiga uppgifterfårspridning i Traditionalella och sociala medier ochpåverkarsvenskarnas tyckande ochtänkande。 Branschensstörstaaktörer— Dagens Nyheter,Svenska Dagbladet,Sveriges电视台和Sveriges广播电台提供有关信息的信息。

Snabbhetäreftertraktat inyhetsvärlden,vilket ibland结果和其他信息都已发布。 Begreppet假新闻Fick ett Stort genombrott我samband med det Amerikanska代客2016年大头钉总统Donald Trumpärbegreppet numervälanvänt我

根据2018年下半年的磁盘更新情况,信息来源将在法尔斯克信息传播中进行。 虚假新闻,请在以下内容中使用:av den anledningen har fyra storamedieföretaggåttsammanförat arbeta mot spridningen av。

Aktörernaska tillsammans kontrollera uppgifter och garantera att deärkorrekta。 马丁·詹森(MartinJönsson),达根斯·尼赫特(DN)航空学院,直到萨马尔贝蒂。

–位于berättarMartinJönsson的公共场所平台Vi vimmer at at ha en gemensam platerformdärde faktakollade uppgifterna kommer att publiceras。

Fleramedieföretaghar blivit inbjudna直到samarbetet och MartinJönssontror att det sammanlagt kommer att bli runtföretagsom samarbetar。 Syftet med samarbetetäratt faktakollabådepåståenden从政治家到saker somfår病毒传播从och sompåverkarsamhällsdebatten。

马丁·詹森(MartinJönsson)在体育馆里的体育活动在体育馆里参加了体育比赛。

– Vi ska tittapåsaker ochfrågaoss var uppgiften kommerifrån。 萨尔格·马丁·琼森(SägerMartinJönsson)的公开发行股票。

代客2018 I Fokus

2018年代言人名单将由Han Hanar和Finstre赞助。Dels har tekniken gjort det enklare at skapa falska nyheter。 从社会医生那里获得医疗保险。

Den sista anledningenärdet idag meränförrfinnsaktörersom vill sprida desinformation。

萨尔瓦多·马丁·琼斯(SägerMartinJönsson)的芬兰人安德鲁·瓦拉尔格瑟·芬奇(Andersvalrörelserochdärförfinns detskälatt samarbeta om)

抗议者mot samarbetet

Men mars at mart at samarbetetärförödandeförden friaåsiktsbildningen。 从中获得人与人之间的信任,从媒体到人与人之间的联系,以及由中到外为传统医学界提供帮助的人。

尼尔斯·冯克(Nils Funcke),斯德哥尔摩新闻大学的专家,译者/作者,专家和专家。

–Närprojektet起点såvar detnågonsom sa“ Dethärkommer du att gilla Nils!” Mitt svarärjag kommer kanske att gilla det快点了解了mig ni skaövertyga和sägerNils Funcke。

尼尔·冯克(Nils Funcke)参加了萨马尔贝蒂(Amar)拍卖会,直到传统唱片公司(Bedden)和传统媒体(Samhälletiställetfören granskare av den)。 Nerr etablerade mediergårsamman blir effekten att de grupper som har en misstro motsamhällsapparatenfårvattenpåsina kvarnar och bidrar直到att driva demlängrebortfrånåsiktsutbyte。

–我在fakenews-träsket上的vinnaöverdem som sitter服务员。 De har redan en stor misstro直到etablerad media och samarbetethjälperint at motverka den bilden,berättarNils Funcke。

比约恩·黑格(BjörnHäger)记者,位于梅里克里滕的斯德哥尔摩大学和汉斯塔默大学。

– Jag tycker man ska passa sigfördenhärtypen av samarbeten。

–Närredaktioner som ska konkurrera med varandraföratt skapanågon渣渣桑宁。 Sanningenädefiniti och fakta kan alltid diskuteras。 萨格尔·比约恩·黑格(SjgerBjörnHäger)的梅尔·德·梅拉·斯特拉·梅迪亚克特

马丁·詹森(MartinJönsson)在Menak Dock att redaktionerna上的比赛在Finnaspå上进行。 Samarbetet kommerocksåat ininnehållautbildningsdagar med medarbetarefrånalla redaktionerna och alla redaktionerna kommeranvändasig av samma metodik for at at Granska uppgifter。

Samarbetets syfteärenbart att ha en gemensam平台därfaktakollade uppgifter kan samlas。

–马丁·延森(MartinJönsson)先生-维塔格·蒂维加(Vara tydliga med detär)的工作地点

Förhoppningenäratt fler blirkällkritiskaochsjälvabörjartänkaefter vad detärde delar och spriderpånätet。

Samarbetet kanpåsåsättbli entankeställareforsåkangåratt fler och flersjälvakontrollerar de uppgifter de hittarpånätetoch i tidningar。

–在人与人之间签名之前,请先签名,然后再签名。 萨特·马丁·詹森(SägerMartinJönsson)饰演人bli merkällkritiskhelt enkelt。


关于视频,请从以下视频中查找您的视频:

Pierre Carlsson,Joel Kraft,Caroline Gyllenkrok