LNT zizas izplatadezinformācijupar kasjaks.lv

ManipārsteidzLNTžurnālistunekomenceence,izmantojot kasjaks.lvvizuālosmateriā​​lussavāsižetā。 Es jauiepriekšesmuvairākkārtēji争论到,ka manispārstāvētāvietne nenodarbojas ar viltusziņuizplatīšanu— tas irpolitiskāssatīras博客,kurāikvienslasītalivar paust。 Iepriekššaitēmaiesmuveltījis2 rakstus,kurus varaplūkotšeitunšeit 。 Toreiz mani viltusziņuizplatīšanānepatiesiapsūdzējapartijas NApolitiķiunviņusekotājiFBgrupā“ Sargi Latviju”。

LNT和eksperti的联系方式。

从Atkārtošuvēlreiz到pašu,或由esdrakstījisjauiepriekšpriekšNA“dīvānakiberspēkiem” — 1) kasjaks.lv navziņuportāls。 尼维斯ts维尔图斯·齐亚斯的Lielākodaļumūsusatura veido manis undažucitu autoruviedokļraksti LNTžurnālistinavpārbaudījušikasjaks.lv萨图鲁,ja vi toi至būtuizdarījuši,tad saprastu,ka tur nav nevienas viltusziņas。 2) PretējiLNT apgalvotajam,kasjaks.lv entuziasticīnāsar viltusziņuizplatīšanu。 Priekššīsnodarbesmājaslapāiratvēlētāveselasadaļa“ Viltus jaunumi ”。 Patiesībākasjaks.lv nodarbojas到,或 nt到vartradicionālajiemmedijiem — viltusziņuapkarošanu。 3) kasjaks.lv nav vienotas redakcijas politikas。 爱国主义的爱国主义-爱国主义博客,拉脱维亚的宗教信仰。 4) Katru kasjaks.lv rakstu pavada virkne aratsaucēmuz avotiem,kas izmantoti,lai izveidotuattiecīgopublikāciju。 Pretējikasjaks.lv,Latvijastradicionāliemediji atsauces neliek unnenorādasavusinformationācijasavotus。

没有LNTžurnālistiemneatpaliekarīsižetaietvarosuzaicinātieeksperti。 Piemēram,Spriņģesjaunkundze,UZ kuras veiktajiempētījumiemES拍esmuvairākkārtīgiatsaucies,veidojot saturupriekškasjaks.lv。 Iespējams,IngaSpriņģenezināja,kaviņasmonologu par viltuszināmpavadīstieši视频materiā​​lino kasjaks.lv FB lapas。 LNTžurnālistuvainaTādāgadījumātāir tikai。 PretējāgadījumāSpriņģeskundze par viltusziņāmuzskatamājaslapu,kasaktīvidalāsun atbalstaviņasprojektu Re:Baltica 。 Lūk,vienstādspiemērs— kasjaks.lv raksts“ Re:Baltica publiskojusi izcilupētījumupar Nilauzņēmumuvārdā“Rīga””

维埃纳·埃克斯珀特(Vēlviena eksperte), 大西洋理事会 数字法证研究实验室Nika Aleksejeva) 。 Šíjaunkundze pirms tam ir atsaukusies uz manu rakstu parRīgasmēraNilaUšakovasakariemVašingtonāuncitējusikasjaks.lv 。 Starp Citu, savārakstāmedium.com Aleksejevas jaunkundze ir pareizinorādījusi,ka kasjaks.lv irsatīras博客,尼维斯·齐乌蒂·越南。 Neskatoties uz to,LNT ir izmantojisviņaskomentārusižetā, kurāir redzami kasjaks.lvvizuāliemateriā​​li。

LīdzAR到veidojasgaužāmabsurdasituācija – LNT piesauktie eksperti IR PASIatsaukušiesUZ kasjaks.lvpublicētoinformāciju未otrādāk – kasjaks.lv IR atsaucies UZtelekanālapieaicinātajiemekspertiem。

VNTlosLūgtLNT un mediju ekspertus,nebārstītiesar sekliemsaukļiempar viltusziņāmattiecībāpret visiemnetradicionālajiemmedijiem。 Lūdzu,neaizmirsīsim,ka starp tiem irarīadekvātinotifyācijasavoti,kas neizplatadezinformāciju,bettiešipretējicīnāsar和uncenšasizglītotsabiedrību都打赌。 Viens nošādiemavotiem irarīkasjaks.lv

鲁贝尼斯

AVOTI: https ://tvplay.skaties.lv/lnt-zinas/lnt-zinas-10278739/

http://www.kasjaks.lv/viltus-jaunumi/kasjaks-lv-ir-kremla-trollu-projekts

http://www.kasjaks.lv/viltus-jaunumi/ja-tu-nebalso-par-na-tu-esi-kremla-trollis

http://www.kasjaks.lv/viss-slikti/re-baltica-publiskojusi-izcilu-petijumu-par-nila-uznemumu-varda-riga

https://medium.com/dfrlab/balticbrief-leading-russian-party-in-latvia-shifts-away-from-kremlin-caf275a21132